Category

Kreatív

Kreatív

Utazásom a hit világában, avagy teológiai kutatásaim az ismert földeken – Kreatív történelmi projektek 10/10.

Theanó[1] volnék, ki A.U.C.[2] 724-ben születtem Théra szigetén, és a nemes filozófia tudományának művelője vagyok. Életem 31. évében felkérést kaptam a nagyságos Pontifex Maximustól, hogy tegyek körutazást az ismert földeken, majd hazatértem után foglaljam össze megfigyeléseimet. Feladatom a Római Birodalom határain belül és kívül élő fejlett és barbár népek vallásainak elemzése volt, és minthogy szeretett férjem, Apuleius[3] és jómagam hátrányos anyagi helyzetéből kifolyólag még sohasem hagytam el szülőföldem, Hellász határait, örömmel fogadtam az ajánlatot.

Olvasd tovább
Kreatív

Szókratész feljegyzéseiből: Isteni utazásom az Istenek nyomában – Kreatív történelmi projektek 10/9.

i.e. 424, március.12. Bár arról vagyok ismert, hogy nézeteimet nem szoktam papírra vetni, úgy határoztam, hogy ez esetben kivételt teszek. Hosszúra nyúló kutatásaim miatt itt kellett maradnom Alópeké démoszban, de most végre alkalmam nyílt rá, hogy kicsit messzebbről és részletesebben megvizsgáljam korunk országainak legfényesebben ragyogó gyémántjait, Isteneit és kultúráját. Így tehát utazásom kezdetét vette.

Olvasd tovább
Kreatív

Istenek a Föld körül – Kreatív történelmi projektek 10/8.

,,A munka legfontosabb része a kezdet”. (Platón) Pár évvel ezelőtt eldöntöttem, hogy útra kelek és meglátogatok néhány birodalmat azért, hogy megismerjem a vallásukat. Terveim szerint Egyiptomból indulok, majd átutazom a Görög Birodalomba, majd a Római Köztársaságba. Utam során a hétköznapi embereknek fogok kérdéseket feltenni és válaszaik alapján remélhetőleg tisztább képet fogunk kapni ezeknek a birodalmaknak a mindennapi életéről és hitéről. Végül rengeteg emberrel találkoztam és ezzel együtt rengeteg választ kaptam, amik néhol eltértek. Ennek ellenére próbáltam egységes képet alkotni életükről és nézeteikről.

Olvasd tovább
Kreatív

Tudósként a birodalmak között – Kreatív történelmi projektek 10/7.

Immáron 15 éve, hogy befejtem filozófia tanulmányaimat Arisztotelész mellett. Athéni filozófusként szerencsém volt számos helyi lakos nézeteit és szokásait megismernem, ám úgy érzem ideje a város határain túli kultúrák megismerésére. Elhatároztam hát, hogy világ körüli utazást teszek, ahol megismerhetem a föld minden népét. Az ötlet már rég óta kipattant elmémből csak úgy, mint a bagolyszemű bölcs Pallasz tette annak idején Zeusz kobakjából.

Olvasd tovább
Kreatív

Utazás a hagyományok között – Kreatív történelmi projektek 10/6.

“Felnőttem. Olyan gyorsan, hogy észre sem vettem, hogy elmúlt 20 év. Egészen kiskorom óta csak az eget kémlelem, s egyenleteket oldok meg. A csillagászat a mindenem. Knosszoszban élek a palotában, amit ezidáig egy kezemen meg tudom számolni, hányszor hagytam el. Racionális ember vagyok, mindent meg akarok magyarázni. Most mégis úgy döntöttem, hogy világot látok, meg szeretnék ismerkedni a különböző civilizációk vallásaival, isteneivel, amelyeket megmagyarázni nem nagyon lehet. Még saját országom vallását sem ismerem! Neki kell vágnom a nagy utazásnak!

Olvasd tovább
Kreatív

Ókori hódító birodalmak – Kreatív történelmi projektek 10/5.

Az  ókor  elején  (az  a  korszak,  amely  az  írásbeliség  megjelenésétől  a  Nyugatrómai  Birodalom  bukásáig  tartott)  még  nem  alakultak  ki  területtel  rendelkező  államok,  az  emberek  nomád  életmódot  folytattak.  Az  történelem  első  állama,  mely  mérhető  területtel,  világos  társadalmi  és  kulturális  adottságokkal  rendelkezett,  Mezopotámia  volt,  amely  Kr.  e.  3100-tól  egészen  Kr.  e.  539-ig[1]  létezett,  összeomlását  az  Óperzsa  Birodalomtól  szenvedett  vereségek  okozták.  A  birodalom  több  területi  egységből  állt,  ezek  közül  egy  volt  Asszíria. 

Olvasd tovább