A téma: „Meghalt András, Magyarország jeles királya, az utolsó aranyágacska, amely atyai ágon Szent István királynak, a magyarok első királyának a nemzetségéből, törzséből és véréből sarjadt. Halálát mint Rachelét siratván meg, az ország népei azon gondolkodtak: hogyan és miképpen találhatnának maguknak az isteni kegyelem gondoskodása folytán a szent király véréből származó új uralkodót.” 

 

III. András király halála

 

Január tizennégy,

Ma az égiek üzenték

Hogy ütött az óra,

S mindenki jöjjön búcsúszóra.

 

Váratlan tragédia,

S a jelen már csak nosztalgia.

Hisz az elmúlás senkit se félt,

Így eltűnik szem elől az igazi cél.

 

Hirtelen vihar támad,

Mely kicsavarja a fákat.

Vérfagyasztó hideg szél

Komolyan s komoran beszél.

 

András királynak halála,

Mély sebet ütött a hazába.

E hír terjedt s pusztított, mint tűz,

Vagy mint a nép, kit zsarnok űz.

 

Csönd üvölt, minden fekete,

A nép most a gyász betege.

Szívek szorulnak, törnek szét,

Kérdésessé válik a lét.

 

Megáll az élet, nincs király,

Nincs, ki az emberekért kiáll.

Nincs, elment a szeretett király,

S beköszöntött a bús homály.

 

De hogyan tovább? Ki merre?

Sötétség borul minden szemre.

Aggodalom, félelem tetéz

Ez idő most igen nehéz.

 

Árpád-háznak utolsó lángja,

Őt a halál fogdába zárta.

Családfának utolsó ága,

Kinek kijár örökös hála.

 

Szerző: Lazányi Lili (9.a)