A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány nyílt ösztöndíjpályázatot hirdet „Közoktatási Kutatói Ösztöndíj” elnyerésére.

A Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány (a továbbiakban: KMTA) célja, hogy támogassa a hazai kutatói és alkotóművészi utánpótlást, a tudományos pályán való elindulást, majd pályán tartást, valamint a nemzetközi szinten is kiváló tapasztalt kutatók és alkotók kutatómunkáját. A program 2021. évben meghirdetésre kerülő ösztöndíjpályázatában olyan – középfokú intézményben tanuló – diákok vehetnek részt, akik eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak. A program minden tudományterületet figyelembe véve kívánja elősegíteni a tudományos kutatást és az innovációt.

A pályázat útján támogatás nyerhető el ösztöndíj formájában, amelynek a pályázó pályázatában megjelölt bankszámlára történő folyósítást az Alapítvány. Az ösztöndíj összege: 25 000 Ft/hó/fő. (a teljes támogatás időszakban összesen 100.000 Ft/fő kerül kifizetésre) Az ösztöndíjas jogviszony időtartama: 4 hónap (2021. szeptember 1. – 2021. december 27.)

Jelen ösztöndíjpályázatra valamennyi tudományterületről lehet pályázhatnak bármely tudományterületen kiemelkedő teljesítményt nyújtó, 19. életévüket még be nem töltött, nappali tagozatos tanulók,

– akik 4.2.1. az ösztöndíjas jogviszony létesítésekor igazolni tudják teljes nappali tagozatos aktív tanulói jogviszonyukat;

– vállalják, hogy az ösztöndíjas időszakban – témavezető, mentor felügyeletével – a és a Kárpát-medencei Tehetségkutató Alapítvány keretében kutatási tevékenységet végeznek, valamint az ösztöndíjas időszak alatt az Alapítvány számára a tudományos kutatási, fejlesztési munkájuk eredményeit hozzáférhetővé teszik;

– vállalják, hogy az intézményi KMTA rendezvényein részt vesznek;

– vállalják, hogy az ösztöndíjas időszak alatt havonta legalább 1 magyar nyelvű vagy idegen nyelvű szakirodalmat feldolgoznak, és azokból szakirodalmi összefoglaló tanulmányt készítenek. A kutatási tervnek tartalmaznia kell a kutatási témát, a kutatás célját, kutatási témával kapcsolatos általános problémafelvetést és a témaválasztás személyes motivációját. A pályázathoz csatolni kell egy tanár vagy mentor által írt ajánló levelet.

A pályázatokat 2021. június 1. – 2021. június 30. között lehet benyújtani. Jelentkezés módja: e-mail írása a palyazat@kmta.hu címre, a tárgy mezőbe írják be: „jelentkezés Kutatói Ösztöndíjra” ide kérjük elküldeni a tanulmányi és egyéb igazolások digitális változatát (melyeket majd eredetiben az esetleges szerződéskötéskor kell benyújtani), továbbá regisztráció és a részletes adatlap kitöltése a https://kmta.hu/kerdoiv/regisztracio.php oldalon.

A pályázat szövege elérhető itt.